2022-10-25

PIONIRSKA ZAKLETVA

Danas, kada postajem pionir
Dajem časnu pionirsku reč:
Da ću marljivo učiti i raditi
poštovati roditelje i starije,
i biti veran i iskren drug,
koji drži datu reč;
Da ću voleti našu domovinu samoupravnu
Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju,
Čuvati bratstvo i jedinstvo
Svih njenih naroda i narodnosti,
I ceniti sve ljude sveta
koji žele slobodu i mir!

#history #yugoslavia